Timmy Failure- Mistakes Were Made (2020) Disney+

Timmy Failure- Mistakes Were Made (2020) Disney+

เด็กชายอายุ 11 ปีผู้ซึ่งเชื่อว่าเขาเป็นนักสืบที่ดีที่สุดในเมืองทำหน้าที่เป็นตัวแทนความล้มเหลวของ Total กับเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาหมีขั้วโลก 1,200 ปอนด์ในจินตนาการTimmy Failure- Mistakes Were Made (2020) Disney+

ตัวอย่างหนัง Timmy Failure- Mistakes Were Made (2020) Disney+