The Kung Fu Instructor (Jiao tou) ฤทธิ์แค้นเจ้ากระบองทอง (1979)

The Kung Fu Instructor (Jiao tou) ฤทธิ์แค้นเจ้ากระบองทอง (1979)

ช่วงยุคสมัยหลังราชวงศ์ชิง มีข้อบาดหมางระหว่างตระกูลหมิงและชูง คนในตระกูลต้องอยู่ภายใต้กฏข้อห้ามอันเข้มงวดของหัวห น้าครอบครัว มีผู้แฝงตัวเข้ามาในตระกูลหมิง โดยมีจุดประสงค์คือลอบกำจัดคนในตระกูลทีละคน อาจารย์หวางแห่งสำนักหูตงได้วางกับดักไว้ควบคู่กับกา รสอนกังฟูให้คนในตระกู ลหมิง เขาถูกศัตรูบุกเข้าทำร้ายจนบาดเจ็บ จึงต้องหลบหนีการตามล่าโดยได้รับการช่วยเหลือจากคนใน ตระกูลหมิงThe Kung Fu Instructor (Jiao tou) ฤทธิ์แค้นเจ้ากระบองทอง (1979)

ตัวอย่างหนัง The Kung Fu Instructor (Jiao tou) ฤทธิ์แค้นเจ้ากระบองทอง (1979)