The Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู (2019) บรรยายไทย

The Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู (2019) บรรยายไทย

ในผลงานสร้างจากเรื่องจริง วิลเลียม แคมความบา เด็กชายวัย 13 ปีได้แรงบันดาลใจจากหนังสือวิทยาศาสตร์และลงมือสร้างกังหันลมเพื่อช่วยให้หมู่บ้านมาลาวีของเขารอดพ้นจากความอดอยากThe Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู (2019) บรรยายไทย

ตัวอย่างหนัง The Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู (2019) บรรยายไทย