Space Sweepers (Seungriho) ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาล (2021)

Space Sweepers (Seungriho) ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาล (2021)

Space Sweepers (Seungriho) ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาล (2021)  hd พากย์ไทย เต็มเรื่องระหว่างเดินทางตามล่าซากวัตถุอวกาศและตามหาฝันอันไกลโพ้นในปี 2092 กลุ่มคนนอกคอก 4 คนได้ล่วงรู้ความลับสะเทือนจักรวาลเมื่อคิดจะขายหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงที่ดูใสไร้เดียงสาSpace Sweepers (Seungriho) ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาล (2021)

ตัวอย่างหนัง Space Sweepers (Seungriho) ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาล (2021)