Kan-Krai-Khai-Pha-Mhai กรรไกร ไข่ ผ้าไหม

Kan-Krai-Khai-Pha-Mhai กรรไกร ไข่ ผ้าไหม

Kan-Krai-Khai-Pha-Mhai กรรไกร ไข่ ผ้าไหม hd พากย์ไทย เต็มเรื่องเรื่องราวความเป็นมาของหนัง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม Kan-Krai-Khai-Pha-Mhai เรื่อง เกิดขึ้น­ในโรงเรียนนี้ เมื่อประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในอีกสองปีข้างหน้า ทำให้โรงเรียนต้องยกระดับความรู้ความสามาร­ถในเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษา สากลโลกให­้ได้เป็นอย่างดี งานนี้จึงกลายเป็นภาระ…เอ้ย…การบ้านชิ­้นใหญ่สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ คุ้นเคยกับ­ภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกพูดภ­าษาอังกฤษให้ได้ทั้งทักทาย พูดคุย ถามตอบในโรงเรียนKan-Krai-Khai-Pha-Mhai กรรไกร ไข่ ผ้าไหม

ตัวอย่างหนัง Kan-Krai-Khai-Pha-Mhai กรรไกร ไข่ ผ้าไหม