Atlantic Rim อสูรเหล็กล้างพันธุ์มนุษย์

Atlantic Rim อสูรเหล็กล้างพันธุ์มนุษย์

Atlantic Rim อสูรเหล็กล้างพันธุ์มนุษย์ hd พากย์ไทย เต็มเรื่อง เมื่อเหล่าสัตว์ประหลาดยักษ์จากแอตแลนติคเข้าโจมตีชายฝั่ง ถึงเวลาของกองทัพหุ่นยนต์ลับใต้ดินของสหรัฐฯ ต้องออกมาปกป้องโลกและมวลมนุษยชาติให้รอดพ้นจากหายนะครั้งนี้Atlantic Rim อสูรเหล็กล้างพันธุ์มนุษย์

ตัวอย่างหนัง Atlantic Rim อสูรเหล็กล้างพันธุ์มนุษย์