The Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)The Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)

The Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)The Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)

เมื่อท่อส่งน้ำมันในท่าเรือเมืองระเบิดกัปตันนักดับเพลิงที่น่าอับอายต้องทิ้งความคับข้องใจและร่วมทีมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในอดีตเพื่อช่วยเมืองThe Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)The Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)

ตัวอย่างหนัง The Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)The Bravest (Lie huo ying xiong) ผู้พิทักษ์ดับไฟ (2019)